Menü öffnen
Suchen
Region (sl)
Izdelki
Podjetje
Kontaktna oseba
de  en  pl  fr  hr  nl  hu  it  sv  sl  cn  es

GRADNJA NOVE KOMPRESORSKE POSTAJE V WERTINGENU

GRADNJA NOVE KOMPRESORSKE POSTAJE V WERTINGENU

KOMPRESORSKA POSTAJA, WERTINGEN

GRADNJA NOVE KOMPRESORSKE POSTAJE V WERTINGENU 

KOMPRESORSKA POSTAJA, WERTINGEN 

Opis projekta

Strokovna povezava valovitih zaščitnih cevnih sistemov

Podjetje Knoll GmbH & Co. KG je s strani upravljavca prenosnega omrežja bayernets GmbH pooblaščeno za izvajanje gradbenih
del (visoke in nizke gradnje) pri gradnji nove kompresorske postaje za zemeljski plin.

V skladu z razvojnim načrtom plinovodnega omrežja je bilo treba zgraditi novo kompresorsko postajo, da bi lahko zadovoljili vse
večje povpraševanje po zmogljivostih prenosnega omrežja zemeljskega plina tudi v prihodnosti. Zemeljski plin bo v tej napravi
stisnjen, kar pomeni, da se bodo lahko prenašale večje količine plina, izguba tlaka v plinovodih, ki nastane med prevozom, pa bo
izenačena.

Obseg projekta je ogromen. Približno 107 milijonov evrov je bilo vloženih v 4,4 hektarja veliko zemljišče v bližini postaje za uravnavanje in merjenje tlaka plina. Delež podjetja Knoll pri tem znaša pribl. 25 milijonov evrov. 

Poleg izdelave temelja in gradbenih del so konstrukcijske zahteve vključevale tudi izgradnjo drenažnega sistema skupaj s kanalizacijskim sistemom, specifičnim za lokacijo, in drugimi podzemnimi deli zgradbe. 

Gradbena dela so se začela konec septembra 2017. Vgradnja plinskega kompresorja se je že začela, mehanska zaključna dela in zagon pa so načrtovani za konec leta 2019. 


Začetek gradnje septembra 2017