Iskati
Seznam
Region
Region (sl)
Izdelki
Podjetje
V središču
Kontaktna oseba
de  en  pl  fr  hr  nl  hu  it  sv  sl  cn  es

Novogradnja razdelilne transformatorske postaje Meissen

Kabelski uvodi s HSI150, HEA, ZVR in HRD

Novogradnja razdelilne transformatorske postaje Meissen
Meissen
Investitor nove razdelilne transformatorske postaje je dresdenski dobavitelj Energie Sachsen Ost AG Dresden. Naloga pri novogradnji razdelilne transformatorske postaje je bila vzpostavitev povezave kabelskih uvodov HSI150 in ozemljitev med novim industrijskim objektom in obstoječo transformatorsko postajo. Po končanem načrtovanju je podjetje Szillat iz Radebeula najelo gradbeno podjetje TS-Bau iz Glaubitza. Uporabljeni so bili kabelski uvodi HSI150, ozemljitve in gumi tesnila. 
Na različnih straneh industrijskega objekta so bili uporabljeni kabelski uvodi v različnih paketih. S paketno razporeditvijo se doseže visoka gostota zapolnjenosti za priključitev npr. kabelskih zaščitnih cevi. 
Kabelski uvodi so bili vdelani v armaturo in prek predvidenih odprtin za žeblje pritrjeni na opaž. 
Celotna napeljava je standardno zatesnjena s tlačno nepropustnim slepim pokrovom HSI150 DT in preprečuje vdor vode. Slepo pokrov je pod zaščitno folijo. 
Za ozemljitev oz. izenačitev potencialov je uporabljenih več ozemljitvenih prehodov in ozemljitvenih točk. Ti so vključeni in pritrjeni v armaturo. Ozemljitvene točke so pred betoniranjem priključene na vodnike za izenačevanje potencialov.
Pred stavbo so za kabelske uvode na določenih delih uporabljeni še jaški za uvlek kablov in kontrolni jaški. Ti poenostavijo naknadno polaganje kablov v kabelske uvode. 
Za celoten podzemni prostor s kabli je bil uporabljen vodotesni beton. 
Rešitve podjetja Hauff-Technik
Specifikacije 
Tlačno nepropustni kabelski uvodi za priključitev sistemskih pokrovov za kable in cevi
Zahteve
 Plino- in vodotesni uvodi v stavbo
Uporabljeni izdelki 
HSI150-K2/300 HEA ZVR HSD
Verwendete Produkte

Dvojna uvodnica

za betoniranje

HSI150 K2/X
Za obojestransko plino- in vodotesno priključitev sistemskih zatesnitev za kable ter kabelske zaščitne cevi za …

Prehod za ozemljitev

HEA
Za z opažem poravnano vgradnjo v vodotesni beton. Obojestranski navoj v jedru vodnika omogoča izvedbo …

Cev iz cementnega kompozitnega materiala

S posebnim premazom

ZVR
Za vgradnjo v vodotesni beton. Premaz se homogeno veže z betonom.