Söka
Favoritlista
Region
Region (sl)
Produkter
Företag
I fokus
Kontaktperson
de  en  pl  fr  hr  nl  hu  it  sv  sl  cn  es
Haus und Garten von außen, Wand leicht transparent, dadurch Mehrspartenhauseinführung FUBO zu sehen
Tryck på och dra musknappen
Bodenplatte eines Hauses, Versorgungsleitungen und Anschlüsse sind schon eingebaut

Förbindelsetratt

AT110

Förbindelsetratt med inbyggd trattskyddsinsats för betonggjutning i basplattan för optimal tätning för KG-röret. För utjämning av en fyllning (efter gjutningen) mellan avloppsrör och golvbrunn i alla riktningar.

Anschlusstrichter AT110 einbetoniert in die Bodenplatte
Anschlusstrichter AT110

ETGAR entreprenörspaket

för byggnader utan källare

HAB ETGAR BHP

För fördelning av ström- och kommunikationsledningar från byggnaden till tomten.

Eingebaute Hausausführung ETGAR, außerdem Mehrspartenhauseinführung FUBO und mit Strom verbundene LED Leuchte
Hausausführung ETGAR Bauherrenpaket BHP

KG-FIX

Väggtätning med krage

KGF

Fläns för vattenbarriär för tryckvattentät integrering av avloppsrör i golvplattor.

Mauerkragen KG-Fix zum Abdichten in der Bodenplatte, dazu Folien-Manschette HFM zur sicheren Anbindung von Durchführungen durch die Bodenplatte
KG-Fix Mauerkragen

Multi-entreprenörspaket

för byggnader utan källare

MSH Basic FUBO BHPxm

För gemensam dragning och tätning av alla matningsledningar (ström, vatten, telekommunikation, gas).

Mehrsparten-Bauherrenpaket MSH Basic FUBO BHPxm

Väggtätning för jordning

för runda och platta ledare

HMK

Wassersperrflansch zum druckdichten Einbinden von Erdungsleitern in Bodenplatten oder Betonwände.

Erdungsmauerkragen HMK eingebunden in die Bodenplatte
Erdungsmauerkragen HMK

Foliemanschett

för genomföringar genom bottenplattan

HFM

Hauff-foliemanschett för säker anslutning av genomföringar genom bottenplattan till en ångspärrsfolie, radonfolie eller andra vådformade tätningar på bottenplattan.

Mauerkragen KG-Fix zum Abdichten in der Bodenplatte, dazu Folien-Manschette HFM zur sicheren Anbindung von Durchführungen durch die Bodenplatte
Folien-Manschette HFM

BD-FIX med foliefläns

Genomföring i golvplattan

BDFF

För anslutning av KG-/HT-rören. Gas- och vattentät anslutning med golvplattan tack vare en integrerad vattentätande fläns. Med foliefläns för anslutning till ett bitumenskikt resp. svetsbana eller ångspärr.

Bodendurchführung BD-Fix mit Folienflansch zur gas- und wasserdichten Verbindung mit der Bodenplatte
Bodendurchführung BD-Fix
 Nära

Separata husinföringar

Med enkla husgenomföringar från Hauff-Technik garanteras en fackmannamässig, tillförlitlig byggnadstätning av försörjningsledningarna för områdena gas, vatten, el och telekommunikation. Antingen för källarvägg eller golvplatta: De kan monteras snabbt och säkert på bara några minuter och är gas- och vattentäta till 1 bar.

Våra utföranden för enkel husinföring finns för torr konstruktion för direkt användning i kärnborrningar eller foderrör samt som ett innovativt snabbmonteringssystem MIS. Detta kan användas systemberoende i de vanligaste väggtyperna, och risken för monteringsfel elimineras då praktiskt taget helt.

Förutom den vanliga öppna konstruktionen finns det i många fall möjlighet att skapa en husanslutning genom att dra in ett tomt rör utan några omfattande markarbeten. Med våra enkla genomföringar för konstruktioner utan dike krävs inget monteringsdike utanför byggnaden. Husgenomföringarna är helt monterbara från insidan av byggnaden och därmed optimala vid tillämpningar i överbyggda eller svårtillgängliga husanslutningsledningar.

Precis som för enkel husgenomföring i öppna konstruktioner garanterar vi en anslutande professionell tätning av husinföringen även med utläggningsteknik utan dike.

Separata husinföringar

Genom väggen - Vägg ska cementeras

Genom väggen - Vägg finns redan (öppen konstruktion)

Torrinstallation

System för hartsinjektioner